Grondwerk

GrondwerkHet grondwerk vormt in de bouw de basis voor de verdere werkzaamheden. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

Grondwerk dient met zorgvuldigheid te worden uitgevoerd. In tuinen dient aangevoerde grond vrij te zijn van onkruid, puin en andere verontreinigingen. Bij bouwwerkzaamheden dient de grondsoort geschikt te zijn voor de verder bouw. Zetting en stevigheid zijn daarbij van belang. HGW houdt tijdens het grondverzet met alle aspecten rekening.